Επικοινωνία

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
N. Κουντουριώτη 21, Θεσσαλονίκη, 546 25
Τηλ: +30 2310 550 048
Fax: +30 2310 539 995
Web
elegeia@elegeia.gr
http://www.elegeia.gr