Παράταση Υποβολής Εργασιών 29ου Π.Σ.Γ.Ι.

,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η νέα ημερομηνία για την Υποβολή Εργασιών για το 29ο Π.Σ.Γ.Ι. είναι η Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017