Αγαπητοί συνάδελφοι,

με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε ότι μετά από γνωμοδοτήσεις, ενέργειες και πίεσεις πολλών ετών της ΕΛΕΓΕΙΑ, επιτέλους η εκπαίδευση στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται.
Η εκπαίδευση στην ειδικότητα θα διαρκεί πέντε χρόνια κατανεμημένη σε κορμούς και  συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες σχεδόν όπως είχαμε διαχρονικά υποδείξει.
Σας παραθέτουμε το σημείο από το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που αφορά την ειδικότητα μας.
O Πρόεδρος – Μαριόλης Ανάργυρος