ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος

Α. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Αντιπρόεδρος Α’

Ε. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιπρόεδρος Β’

Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Γεν. Γραμματέας / Ταμίας

Α. ΜΠΑΤΙΚΑΣ

Ειδικός Γραμματέας

Π. ΠΑΠΠΑΣ

Μέλη

Χ. ΠΩΓΩΝΙΔΗΣ

Ε. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Εκπρόσωποι Ειδικευόμενων

Β. ΣΤΟΥΚΑΣ

Δ. ΚΟΥΤΡΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Ν. ΡΑΖΗΣ

Μέλη

Θ. ΤΖΑΝΑΚΑΡΗ

Χ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Μέλη

Σ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Κ. ΜΙΧΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 12/07/2018, η Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) δια των εκπροσώπων της, τον Πρόεδρο κ. Ανάργυρο Μαριόλη, την Α’ Αντιπρόεδρο κα Ειρήνη Χατζοπούλου, τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Ευάγγελο Φραγκούλη και τον Γ. Γραμματέα κ. Αντώνιο Μπατίκα, συναντήθηκαν μετά από πρόσκληση με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθο. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την ΠΦΥ κ. Σταμάτης Βαρδαρός και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Τάκης Γεωργακόπουλος.

Στην συνάντηση θέσαμε αρκετά από τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το θεσμό του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού, τα οποία είχε θίξει σε πρόσφατη συνάντησή της και η Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν:

  • οι συμβάσεις ιδιωτών Γενικών Ιατρών,
  • τα πρόστιμα που επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ σε Γενικούς Ιατρούς για συνταγογράφηση «εκτός ορίων ειδικότητας»,
  • η λειτουργία και ρόλος Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ),
  • οι δυσλειτουργίες, μετακινήσεις και η έλλειψη προσωπικού σε Κέντρα Υγείας, Περιφερικά Ιατρεία και ΠΕΔΥ.

Συμβάσεις ιδιωτών Γενικών Ιατρών:

Η ΕΛΕΓΕΙΑ, μπροστά στο διαφαινόμενο ναυάγιο της πρόσκλησης του ΕΟΠΥΥ για συμβάσεις με ιδιώτες Οικογενειακούς Ιατρούς, με αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στους ασθενείς, όσο και απέναντι στα μέλη της και με εγγενή την επιθυμία να στηρίξει μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που εισάγει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού στο σύστημα υγείας της χώρας μας, έθεσε υπόψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ το σύνολο των παραμέτρων που κατά τη γνώμη της καθιστούσαν οποιαδήποτε σκέψη σύμβασης των ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ απαγορευτική – απαράδεκτα χαμηλή αποζημίωση, περιορισμένη δυνατότητα των ιατρών να απέχουν από την παροχή έργου (μόνο 20 εργάσιμες ημέρες ανά έτος, όταν αντίθετα στους Οικογενειακούς Ιατρούς των ΤΟΜΥ δίνονται μέχρι και 15 ημέρες εκπαιδευτικής άδειας ανά έτος), μη ρεαλιστική υποχρέωση για κατ’ οίκον επισκέψεις χωρίς επιπρόσθετη αποζημίωση των ιατρών, περιορισμός της ελευθερίας των ιατρών να διαμορφώνουν το  πρόγραμμα λειτουργίας του ιατρείου τους, απαράδεκτη σύγχυση για το αν ο ιατρός θα δύναται να αμείβεται ιδιωτικά από ασθενείς της λίστας του μετά το πέρας του δεσμευμένου από τον ΕΟΠΥΥ 4ωρου, απαράδεκτη σύγχυση για την αντιμετώπιση ασθενών της λίστας, που προσέρχονται εντός του 4ώρου, ως έκτακτα περιστατικά.

Ο Υπουργός έδειξε κατανόηση στις περισσότερες από τις αιτιάσεις της ΕΛΕΓΕΙΑ, και δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα σε σειρά αναπροσαρμογών. Αποφασίστηκαν:

  • να γίνει σαφές, με τροποποίηση του κειμένου της σύμβασης, πως οι ιατροί θα δικαιούνται να αμείβονται από τους ασθενείς της λίστας τους, όταν αυτοί εξετάζονται, εκτός του δεσμευμένου από τον ΕΟΠΥΥ ωραρίου.
  • να αφαιρεθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του ιατρού η υποχρέωση για κατ’ οίκον επισκέψεις.
  • οι επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των ιατρών δεν θα υπερβαίνουν τις 16 ημερησίως (16 ραντεβού μέσης διάρκειας 15 λεπτών).
  • να αρθεί ο περιορισμός για υποχρεωτικό πενθήμερο ωράριο δεσμευμένο από τον ΕΟΠΥΥ. Διατηρείται αντιθέτως το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο 20ωρο.

Οι παρεμβάσεις αυτές κινούνται προς τη ζητούμενη κατεύθυνση και διαμορφώνουν ένα σύστημα περισσότερο λειτουργικό και ελκυστικό, χωρίς φυσικά να αποτελούν πανάκεια. Κυριότερα προβλήματα παραμένουν η μερική κάλυψη (περίπου κατά το ήμισυ) των αναγκών υγείας του πληθυσμού ευθύνης από τον οικογενειακό του ιατρό υπό ασφαλιστική κάλυψη και η απαράδεκτα χαμηλή αποζημίωση του οικογενειακού ιατρού-μετά από αναγωγή υπολογίζεται πως ο ιατρός θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με 5,6 ευρώ μικτά για κάθε επίσκεψη.

Αναμένουμε την άμεση υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων, μέσω έκδοσης υπουργικής απόφασης, έτσι ώστε οι συνάδελφοι Γενικοί Ιατροί να μπορούν να επανεξετάσουν το αν θα αποδεχτούν τη σύμβαση υπό τις νέες συνθήκες.

Πρόστιμα που επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ σε Γενικούς Ιατρούς για συνταγογράφηση «εκτός ορίων ειδικότητας»:

Επιμείναμε σθεναρά στο παράλογο  της επιβολής των προστίμων του ΕΟΠΥΥ σε συναδέλφους για συνταγογράφηση φαρμάκων και παραπεμπτικών εργαστηριακών εξετάσεων για συνήθη χρόνια νοσήματα στην κοινότητα (ΧΑΠ, άνοια, άσθμα, υπερπλασία προστάτη), «εκτός ορίων της ειδικότητας» για την ξεπερασμένη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, αλλά βασικού αντικειμένου της Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής παγκόσμια. Βάση δε του νέου curriculum της ειδικότητας ζητήσαμε να μην επιβληθεί ξανά πρόστιμο σε Γενικό Ιατρό για ανάλογα «παραπτώματα». Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα και αναμένουμε σχετική υπουργική απόφαση που θα τροποποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς το υπάρχον, στο όνομα της πάταξης της υπερσυνταγογράφησης, καταλήγει να βάζει εμπόδια στον γιατρό να ασκήσει την ορθή πρακτική του και παράλληλα στον ασθενή να έχει πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Δυσλειτουργίες, μετακινήσεις, έλλειψη προσωπικού σε Κέντρα Υγείας, Περιφερικά Ιατρεία και ΠΕΔΥ:

Θέσαμε το πρόβλημα της αποψίλωσης των υπαρχόντων δομών υγείας (Κ.Υ., Π.Ι και ΠΕΔΥ), που επιδεινώνεται από τις μετακινήσεις συναδέλφων Γενικών Ιατρών στην προσπάθεια στελέχωσης των νεοσυσταθέντων ΤΟΜΥ.

Ο υπουργός κ. Ξανθός αναγνώρισε το πρόβλημα και διευκρίνισε πως στις προθέσεις του Υπουργείου είναι ενίσχυση της λειτουργίας των Κ.Υ στο αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω της επικείμενης προκήρυξης οργανικών θέσεων Γενικών Ιατρών και ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και μέσω συμβάσεων επικουρικού προσωπικού για λοιπό παραϊατρικό προσωπικό.

Τέλος, τέθηκαν ξανά ζητήματα που έχουν συζητηθεί, τόσο στις πρόσφατες συναντήσεις του δικού μας φορέα, όσο και της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής, όπως η αναγκαιότητα για συμμετοχή της ΕΛΕΓΕΙΑ στις ομάδες εργασίας για το σχεδιασμό των πρωτοκόλλων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων, του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς, κλπ, ο αποκλεισμός των Γενικών Ιατρών από τη συνταγογράφηση φυσικοθεραπειών και επιθεμάτων, από την έκδοση βεβαιώσεων για την έκδοση άδειας οπλοκατοχής, κ.ά., τα οποία η ηγεσία του Υπουργείου δεσμεύτηκε πως θα εξετάσει.

Συνολικά, εκτιμούμε πως θίξαμε όλα τα μείζονα ζητήματα της επικαιρότητας που μας αφορούν και λάβαμε δεσμεύσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για βελτιώσεις και τροποποιητικές παρεμβάσεις σε πολλά από αυτά. Σε πρώτη φάση αξιολογούμε ως θετική την απόκριση του Υπουργείου και είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων, καθώς πολλές φορές η μετάβαση από την θεωρία στη πράξη ελλοχεύει κινδύνους. Επιφυλασσόμαστε έως ότου οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας γίνουν πράξη.

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Ανάργυρος ΜαριόληςΜπατίκας Αντώνιος