Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Επιτροπή Έρευνας της ΕΛΕΓΕΙΑ διεξήγαγε και φέτος με μεγάλη επιτυχία το σχολείο έρευνας στις 9-12/11/2017 στη Ν. Καλλικράτεια.  Εκτός από την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στην ερμηνεία αλλά και τη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών,  το σχολείο στοχεύει, κάθε χρόνο, στη δόμηση ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου το οποίο στη συνέχεια εφαρμόζεται σε ιατρεία Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Πέρυσι, το ερευνητικό πρωτόκολλο αφορούσε στην Αρτηριακή Υπέρταση και όσοι συνάδελφοι συμμετείχαν αναφέρονται ως συγγραφείς σε σχετικές ανακοινώσεις και τις δημοσιεύσεις.

Ανάλογα και φέτος, δομήθηκε ερευνητικό πρωτόκολλο με θέμα τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν παρακαλείσθε να το δηλώσετε μέχρι 15/1/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μου στο renaoikonomidou@yahoo.gr

Θεωρώντας ότι η  διεξαγωγή μελετών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και η δημιουργία ανάλογου δικτύου πρέπει να αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα τόσο για μας όσο και για τη χάραξη πολιτικών υγείας,  ελπίζω στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκρισή σας

Με τιμή

Η πρόεδρος της επιτροπής έρευνας

Ρένα Οικονομίδου