Στην Ειδικότητα

Πρώτιστος στόχος της ΕΛΕΓΕΙΑ, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της μέχρι και σήμερα, είναι η εκπαίδευση. Στον τομέα αυτόν ρίξαμε τις μεγαλύτερες…