Ακαδημαϊκή Γενική Ιατρική: Μια αναγκαιότητα για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκή Γενική Ιατρική: Μια αναγκαιότητα για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο Η χώρα μας διαθέτει αυτήν την στιγμή περισσότερους από 70.000…

Παρούσα Κατάσταση

Προπτυχιακή Εκπαίδευση / Έκθεση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Γενική Ιατρική στις Ιατρικές Σχολές στην Ελλάδα Α) Ιατρική Σχολή…

Προπτυχιακή

Προπτυχιακή Έκθεση Φοιτητών Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Γενική Ιατρική στην Ελλάδα Η ιατρική εκπαίδευση για κάθε ιατρική…