8ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βελτιώσουν την εκπαίδευση…

7ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βελτιώσουν την εκπαίδευση…