Συνεχιζόμενη Ιατρική

Στόχος: Η διευκόλυνση της μεταβολής της ιατρικής πρακτικής με σκοπό την μείωση του λεγόμενου "KAP gap" ( K = knowledge, A = attitudes, P = practice ), δηλαδή…