17ο Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) διοργανώνει για 17η συνεχόμενη χρονιά το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα φέτος από 2-5 Νοεμβρίου 2017 στο Ελατοχώρι Πιερίας και πιο συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο Semeli. Αιτήσεις για το Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2017 συμπληρώνοντας απλά την φόρμα που βρίσκεται δεξιά σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων καθώς θα είναι αδύνατη η επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής τους.

Εισαγωγή

Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) και η Επιτροπή Εκπαίδευσης, ως καθ’ ύλην αρμόδια, μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι που επί χρόνια έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους και τις δράσεις τους στην εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών. Διότι είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι μόνον μέσα από την στοχευμένη και ποιοτική εκπαίδευση επιτελείται η αναβάθμιση της ειδικότητάς μας.

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία στην Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική έχει διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο, σαφώς αναβαθμισμένο και πλέον στοχευμένο, τόσο κατά την εκπαίδευση στην ειδικότητα όσο και κατά το προπτυχιακό επίπεδο, μηδέ εξαιρουμένης και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στο προπτυχιακό επίπεδο μπορεί κανείς να σχολιάσει θετικά την – επί τέλους – όλο και μεγαλύτερη , όλο και σε περισσότερα πανεπιστήμια έκθεση των φοιτητών της ιατρικής στην ΠΦΥ και την Γενική Ιατρική.

Αναφορικά με την εκπαίδευση στην ειδικότητα έγιναν σοβαρά βήματα προόδου με την θεσμοθέτηση του Γενικού Συντονιστή και των Αναπληρωτών του καθώς και την επιμήκυνση του χρόνου άσκησης στο Κέντρο Υγείας.

Όσο για την Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, υπάρχει πια μία σαφής στροφή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στόχους και αξιολόγηση με αυξανόμενη συμμετοχή Γενικών Ιατρών ως εκπαιδευτών.

Η ανωτέρω περιγραφείσα εικόνα της εκπαίδευσης στη γενική ιατρική γέννησε την ανάγκη εκπαιδευτών Γενικών Ιατρών. Και μάλιστα, την ανάγκη εκπαιδευτών καταρτισμένων στην ένας προς έναν διδασκαλία, για το κομμάτι του ΚΥ κατά  την εκπαίδευση στην ειδικότητα .

Οι βασικές αρχές που απαιτούνται γι αυτό τον τύπο της διδασκαλίας είναι διαφορετικές από άλλες διδακτικές μεθόδους. Για  παράδειγμα, η διδασκαλία σε μικρές ομάδες, ή οι διαλέξεις σε αμφιθέατρα παρέχουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον συγκρινόμενες με την μαθησιακή διαδικασία κατά την ιατρική εξέταση στο εξεταστήριο.

Η ένας προς έναν διδασκαλία στο ιατρείο απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας και τεχνικών αξιολόγησης καθώς επίσης ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και στενή σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή.

Γενικός σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βελτιώσουν την εκπαίδευση που παρέχουν στους ειδικευόμενους της Γενικής Ιατρικής στη διάρκεια της 10μηνης άσκησής τους στο Κέντρο Υγείας καθώς και τον συντονισμό της κατά την ενδονοσοκομειακή εκπαίδευσή τους.

Ειδικοί σκοποί

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:

  1. ανιχνεύουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκπαιδευόμενου
  2. σχεδιάζουν και οργανώνουν πρόγραμμα που να καλύπτει αυτές τις εκπαιδευτικές ανάγκες
  3. επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογία
  4. αξιολογούν με τα κατάλληλα εργαλεία την εκπαίδευση

Αναμενόμενα οφέλη

  1. διδακτικό υλικό για εκπαίδευση εκπαιδευτών
  2. εκπαιδευτικές ενότητες-πακέτα προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες
  3. δίκτυο εκπαιδευτών και συντονιστών

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο απαρτίζεται από 12 συνεδρίες. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει μία ποικιλία μεθόδων. Οι εκπαιδευτές θα παρουσιάσουν αρκετές εισηγήσεις. Κάποιες συνοψίζουν την τρέχουσα γνώση σε ειδικά θέματα, μερικές αποτελούν εισαγωγή σε ασκήσεις και εργασία σε ομάδες. Οι περισσότερες δραστηριότητες βασίζονται στην ενεργή μάθηση και την διαδραστική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.

500+

Εκπαιδευμένοι Γενικοί Ιατροί

17

Χρόνια Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Δηλώστε συμμετοχή