Εργαστήρι Έρευνας στην ΠΦΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των Γενικών Ιατρών. Επίσης, ως σκοπό έχει την μελέτη και προώθηση των υψηλοτέρων προτύπων φροντίδας του ασθενούς, την έρευνα στην εκπαίδευση καθώς και την αξιολόγηση και πιστοποίηση του έργου των  μελών της. Το Σεμινάριο-Σχολείο έχει προγραμματισθεί από 9 έως 12 Νοεμβρίου 2017, στο Paradise Hotel στη Ν. Καλλικράτεια, Χαλκιδικής.

Η Επιτροπή Έρευνας αποτελεί μια από τις τρεις βασικές επιτροπές της ΕΛΕΓΕΙΑ και στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στοχεύει και στη δημιουργία ενός δικτύου Γενικών Γιατρών για τη διενέργεια έρευνας στην ΠΦΥ.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Επιτροπή Έρευνας της  ΕΛΕΓΕΙΑ διοργανώνει κάθε χρόνο ένα Σεμινάριο – Σχολείο για τα μέλη της με θέμα: »Βασική Μεθοδολογία στην Έρευνα» .

 Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η γνωριμία με την έρευνα στην κοινότητα, η εξοικείωση με τα βασικά στοιχεία της και ο διάλογος αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην σχέση της Έρευνας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ενδεικτικά η θεματολογία περιλαμβάνει τον τρόπο του σχεδιασμού μια έρευνας, τα ερευνητικά-μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνότερα, τον τρόπο που γίνεται ο  σχεδιασμός ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου, τις βασικές αρχές της ιατρικής στατιστικής και πολλά άλλα. Την θεωρητική κατάρτιση συμπληρώνουν διαδραστικά σενάρια με τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.

Απευθύνεται σε κάθε γιατρό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής, ειδικό και ειδικευόμενο, καθώς τα θέματα που θα συζητηθούν  μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των μελετών και των κατευθυντήριων οδηγιών που καθημερινά χειρίζεται ένας κλινικός γιατρός αλλά και για την κάλυψη των προβληματισμών αυτών που επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της έρευνας σε μεγαλύτερο βάθος. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (25 άτομα) που επιλέγονται μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικού.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διαμόρφωση και η διεξαγωγή ερευνητικής μελέτης από δίκτυο Γενικών Γιατρών για διαφορετική κλινική οντότητα κάθε χρόνο. Ύστερα από συνάντηση της επιτροπής έρευνας της ΕΛΕΓΕΙΑ αποφασίσθηκε η ερευνητική μελέτη που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια  του νέου σχολείου (2017) και θα διενεργηθεί κατά το έτος 2017-2018 θα αφορά τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Αίτηση Συμμετοχής